malarstwo na szkle

Krzysztof Okoń


Krzysztof Okoń

urodził się w 1939 r. w Warszawie, w Zakopanem spędził dzieciństwo i młodość, a od ponad 30 lat mieszka w Krakowie. Jego pierwszą profesją jest muzyka – studiował w klasie wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Krakowie, a następnie w latach 1960-1963 w klasie wirtuozowskiej znakomitego wiolonczelisty włoskiego Enrico Mainardi w rzymskiej Accademia di Santa Cecilia oraz u słynnego francuskiego wiolonczelisty Andre Navarry w Accademia Chigiana w Sienie.

Od 1965 r. występował jako wiolonczelista w założonym przez siebie Trio Krakowskim, który to zespół występował w Europie, USA, byłym ZSSR, Jordanii, Algierii. Trio Krakowskie zyskało znaczną renomę zdobywając w 1965 r. I nagrodę Premio A. Vivaldi na konkursie muzyki kameralnej w Sienie organizowanym przez Accademia Chigiana, czy w 1973 r. nagrodę miasta Rzymu, dając tam około dwunastu koncertów, w tym wykonując cykl dziewięciu triów Ludwika van Beethovena, a w 1976 nagrodę miasta Krakowa. W 1974 roku występował jako solista z zespołem smyczkowym Al’Antico, zdobywając I nagrodę na konkursie Fundacji Herberta von Karajana w Berlinie. Zespół Trio Krakowskie po zmianie składu i nazwy na Trio Cracovia występuje do dziś.

Krzysztof Okoń

Działalność plastyczną Krzysztof Okoń rozpoczął w 1965 r. jako autodydakta, wybierając jako sposób twórczej ekspresji malarstwo na szkle. W początkach twórczości inspirację stanowiła twórczość ludowa, którą poznał w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, jednak szybko wypracował własne środki wyrazu artystycznego, zyskując uznanie krytyków i publiczności.

Od końca lat 70-tych Krzysztof Okoń zajmuje się również rzeźbą (pełną i płaskorzeźbą) wysoko ocenianą przez znawców sztuki, będącą dopełnieniem malarstwa. Od lat 90-tych eksperymentuje z drzeworytem.

Kontakt

E-mail

okon.krzysztof@gmail.com

×